Jubileum Concert TJSO

Biografie

Het orkest begon midden jaren ’90 als gezamenlijk projectorkest van de Muziekschool Hengelo, de Enschedese Muziekschool en de Muziekschool Almelo. Een succesvol optreden tijdens het Europees Jeugd Muziekfestival in Boedapest heeft in 1995 geleid tot de oprichting van het Twents Jeugd Symfonie Orkest (TJSO). Sinds 2008 is het TJSO een zelfstandige stichting en sinds 2015 heeft het orkest een ANBI status.

De eerste dirigent was Taiji Imori, die werd opgevolgd door Gerard Neurink. Toen Gerard Neurink zijn werkzaamheden neerlegde werkte het orkest een aantal jaren o.l.v. Mechteld Lindeboom. Van 2006 tot 2008 dirigeerde Jeppe Moulijn het orkest. In 2008 werd de huidige dirigent Carl Wittrock aangesteld.Het orkest heeft in de loop der jaren deelgenomen aan diverse concoursen en festivals, zoals: Het Helikon Festival Hongarije, Europese Muziekfestivals in Barcelona en Boedapest en het Florence International Youth Festival. Daarnaast heeft het orkest meermaals deelgenomen aan het Nationaal Concours voor Jeugd Symfonieorkesten. Dit concours wordt een keer per twee jaar georganiseerd in Nederland. Het TJSO  behaalde de afgelopen vier edities een plek in de finale en heeft in juni 2013 hier de eerste prijs gewonnen.

Doel van het TJSO is om iedere twee jaar een concertreis te organiseren. Het orkest heeft in 2011 en 2015 een concertreis gemaakt naar Italië en in 2013 naar Kiëv. Andere buitenland tournees en uitwisselingen vonden onder meer plaats naar: Hongarije, Frankrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Tsjechië, Egypte en Slovenië.

Het orkest repeteert wekelijks onder leiding van dirigent Carl Wittrock. De orkestrepetities worden ondersteund door groepsrepetities onder leiding van deskundige en ervaren repetitoren. Daarnaast vinden er per seizoen nog een aantal studiedagen of -weekenden plaats. Deze resultaatgerichte werkwijze,  waarbij de diverse orkestgroepen intensief gecoacht worden, is voor de jonge musici zeer leerzaam en inspirerend.

Naast de muzikale prestatie wordt veel waarde gehecht aan plezier, sociale samenhang en teamgeest. Dat is in onze ogen de meerwaarde van het musiceren in een orkest: je leert samen te werken en elkaar te motiveren en je legt overal ter wereld leuke contacten met publiek en medemusici door die boeiende en grensoverschrijdende taal van de muziek.