ANBI Status

De stichting TJSO is ANBI geregistreerd, hierdoor heeft u als begunstiger een aantal fiscale gunstige voordelen.

Voor meer informatie klik hier.

Uw gift is welkom op IBAN-nummer: NL 06 RABO 014 02 35 078 t.n.v. Stichting TJSO onder vermelding van: Gift