Aanmeldformulier

Jaarlijks vinden er rond juni in de regio Twente audities plaats. Na aanmelding via het aanmeldformulier word je hiervoor uitgenodigd. Bij de auditie moet je een voordrachtstuk of een etude, een verplicht werk en daarnaast moet je enkele fragmenten uit orkestpartijen prima vista voorspelen. Het verplichte werk krijg je van ons toegestuurd na aanmelding.

De auditie speel je voor een commissie bestaande uit 3-4 leden, waaronder altijd de dirigent en iemand van de organisatie.

Plaatsing is mogelijk voor alle jonge musici in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar die les hebben aan muziekscholen of bij privédocenten in de wijde regio. Voorwaarde is dat er plaats is bij de betreffende instrumentengroep en dat je met goed gevolg een auditie aflegt.

Vul het aanmeldformulier in via de knop of de link https://forms.gle/ethNyD8iYPp8q7bCA

 en wij nemen contact met je op over de verdere afhandeling.

Het TJSO repeteert wekelijks op vrijdag van 16:30 uur tot 19:00 uur. Zou je een keer mee willen spelen? Stuur een mailtje naar emmafinkers@tjso.nl

Ook worden er, naast de vaste wekelijkse repetitie, extra repetitiedagen- en weekenden georganiseerd. In de schoolvakanties vinden er geen repetities plaats. Het TJSO speelt jaarlijks 10-15 concerten.

Repetitielocatie:

Waterstaatskerk, Muziekschool Hengelo
Deldenerstraat 20, 7551 AG Hengelo

Contributie:

De contributie voor het seizoen 2023-2024 is € 290,- en de bijdrage voor het studie weekend is € 95,-

Deelfacturen worden verstuurd in de maanden oktober en maart.

Beëindiging lidmaatschap moet voor 1 juli worden doorgegeven op mailadres: info@tjso.nl

Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie van het contributiebedrag gedaan.