Auditie

Hoe werkt het?

Jaarlijks vinden er in het voorjaar in de regio Twente audities plaats. Na aanmelding via het aanmeldformulier word je hiervoor uitgenodigd. Bij de auditie moet je een voordrachtstuk of een etude, een verplicht werk en daarnaast moet je enkele fragmenten uit orkestpartijen prima vista voorspelen. Het verplichte werk krijg je van ons toegestuurd na aanmelding.

De auditie speel je voor een commissie bestaande uit 3-4 leden, waaronder altijd de dirigent en iemand van de organisatie.

Plaatsing is mogelijk voor alle jonge musici in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar die les hebben aan muziekscholen of bij privédocenten in de wijde regio. Voorwaarde is dat er plaats is bij de betreffende instrumentengroep en dat je met goed gevolg een auditie aflegt.

De audities vinden plaats op zaterdag 10 juni 2023. Vul het aanmeldformulier in en wij nemen contact met je op over de verdere afhandeling.