Draaiboeken - Orkest info

komende projecten

De draaiboeken zijn onder voorbehoud voor wijzingen, en de programma’s staan niet altijd in de juiste volgorde!!

Komende concerten

TIJDEN ZIJN DE AANVANGSTTIJDEN VAN DE CONCERTEN, niet van de repetities etc.

Zaterdag 26 oktober  – Avondconcert in de Reggehof Goor
Vrijdag 15 november – 11.00 uur Vluchtelingenconcert Broer TivoliVredenburg
Zondag 15 december – Kerstconcert OLV kerk (middag-avond)
Vrijdag 20 december – Kerstconcert Hofkerk Goor (avond)
Zondag 22 december – Kerstconcert Kulturhus Borne (middag)
Vrijdag 10 januar – Nieuwjaarsconcert in Hengelo
Zondag 12 januari – Nieuwjaarsconcert Hardenberg i.s.m. de Vuurvogel
Zaterdag 7 maart – (o.v.b.) Concert in Bergkerk Deventer
Zaterdag 28 maart – Concert in de Kristalkerk Hengelo (avond)
Zondag 14 juni – Kunst in het Volkspark

Komende concerten

Datum: Vrijdag 15 November 2019
Locatie: TivoliVredenburg Utrecht
Programma:
Feestlied
Forza
Hartslag
Introductie
Marilou
Oe A
Opstand
Ramplied
Slotlied
Testament
Toe maak het weer goed
Toegift
Tweelinglied
Tweelinglied kort
Yell

Draaiboek:
6.00 uur Orkestleden aanwezig bij de Marskant (parkeerplaats voor het politiebureau)
6.30 uur Vertrek bus vanaf de Marskant
9.00 uur Aankomst bij Tivoli Vredenburg – omkleden & stemmen
9.30 uur Podiumrepetitie
11.00 uur Concert
12.00 uur Einde concert – Lunch
13.00 uur Vertrek naar Hengelo
+/- 15.00 uur terug in Hengelo (Marskant)

Opmerkingen: Lunch wordt verzorgd door de organisatie, hoef je niet zelf mee te nemen.

Komende concerten

Datum: Zondag 15 December 2019
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Hengelo
Programma: n.t.b.

Draaiboek:

11.30 uur   Binnenkomst leden TJSO
12.00 uur   Repetitie Orkest
13.15 uur   Gezamenlijke repetitie Koor en Orkest
14.00 uur   Tijd voor een kopje koffie of iets anders
14.25 uur   Koor stelt zich op voor Samenzang
14.30 uur   Samenzang
14.45 uur   Orkest stemt Instrumenten op podium
15.00 uur   Aanvang concert
16.30 uur   Dankwoord door voorzitter St. Caeciliakoor
Aansluitend nazit onder het genot van  een drankje

Opmerkingen: Neem je lessenaar en voldoende eten/drinken mee.

Komende concerten

Datum: Vrijdag 20 december 2019
Locatie: Hofkerk Goor
Programma: n.t.b.

Draaiboek:

16.30 uur Aankomst orkestleden – kleedruimtes in de bijsacristie
17.00 uur Aanvang podiumrepetitie
18.30 uur Einde repetitie orkest, aanvang repetitie koor
19.30 uur Kerk leeg, deuren gaan open voor publiek
19.45 uur Klaarzitten op het podium – stemmen
20.00 uur Aanvang concert
20.45 uur pauze
22.00 uur Einde concert

Opmerkingen: Neem je eigen avondeten en lessenaar mee. Kaarten voor dit concert zijn te reserveren via info@tjso.nl en te koop aan de deur.