Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

Geb datum

Telefoon Ouders

Mobiel Orkestlid

Mobiel Ouders

Orkestlid e-mail

Ouders e-mail

Instrument

Leeromgeving

Docent

Aantal jaren les

Opmerking

Naam Ouder/Verzorger

 

Aanmeldformulier

Jaarlijks vinden er in het voorjaar in de regio Twente audities plaats. Na aanmelding via het aanmeldformulier word je hiervoor uitgenodigd. Bij de auditie moet je een voordrachtstuk of een etüde, een verplicht werk en daarnaast moet je enkele fragmenten uit orkestpartijen prima vista voorspelen. Het verplichte werk krijg je van ons toegestuurd na aanmelding.

Plaatsing is mogelijk voor alle jonge musici in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar die les hebben aan muziekscholen of bij privé docenten in de wijde regio. Voorwaarde is dat er plaats is bij de betreffende instrumentengroep en dat je met goed gevolg een auditie aflegt.
De eerstvolgende audities zijn op vrijdagmiddag en -avond 5 juni in de Waterstaatskerk te Hengelo en zondagmiddag 14 juni in de Muziekschool Enschede. Mocht je op dit tijdstip niet kunnen? Neem even contact met ons op via saskiagevers@tjso.nl

Het TJSO repeteert wekelijks op vrijdag van 16:30 uur tot 19:00 uur. Op vrijdag 29 mei wordt er meespeelrepetitie georganiseerd. Hiervoor kun je je via info@tjso.nl opgeven.
Ook worden er, naast de vaste wekelijkse repetitie, extra repetitiedagen- en weekenden georganiseerd. In de schoolvakanties vinden er geen repetities plaats. Het TJSO speelt jaarlijks 10-15 concerten.

Repetitielocatie:

Waterstaatskerk, Muziekschool Hengelo
Deldenerstraat 20, 7551 AG Hengelo

Contributie:

De contributie voor het seizoen 2020-2021 is € 250,- en de bijdrage voor het studieweekend is € 60,-
Deelfacturen worden verstuurd in de maanden oktober en maart.
Beëindiging lidmaatschap moet voor 1 juli worden doorgegeven op mailadres: info@tjso.nl
Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie van het contributiebedrag gedaan.

Meer informatie?

NEEM CONTACT OP