Auditie

Hoe en wat?

Auditie

Hoe werkt het?

Jaarlijks vinden er in het voorjaar in de regio Twente audities plaats. Na aanmelding via het aanmeldformulier word je hiervoor uitgenodigd. Bij de auditie moet je een voordrachtstuk of een etude, een verplicht werk en daarnaast moet je enkele fragmenten uit orkestpartijen prima vista voorspelen. Het verplichte werk krijg je van ons toegestuurd na aanmelding.

Plaatsing is mogelijk voor alle jonge musici in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar die les hebben aan muziekscholen of bij privédocenten in de wijde regio. Voorwaarde is dat er plaats is bij de betreffende instrumentengroep en dat je met goed gevolg een auditie aflegt.
De eerstvolgende audities zijn op zaterdag 1 juli in de Muziekschool Almelo.

Vanaf seizoen 2016 – 2017 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap van het TJSO €250,- per orkestseizoen.

Het TJSO repeteert wekelijks op vrijdag van 16:30 uur tot 19:00 uur. Op vrijdag 2 juni en vrijdag 9 juni worden er meespeelrepetities georganiseerd. Hiervoor kun je je via info@tjso.nl opgeven.
Ook worden er, naast de vaste wekelijkse repetitie, extra repetitiedagen- en weekenden georganiseerd. In de schoolvakanties vinden er geen repetities plaats. Het TJSO speelt jaarlijks 10-15 concerten.

Repetitielocatie:

Waterstaatskerk, Muziekschool Hengelo
Deldenerstraat 20, 7551 AG Hengelo

Meer informatie?

NEEM CONTACT OP